Noen endringer i Covid tiltakene i dag.
Barn og unge prioriteres.
Endringer
-Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Regler for antall personer og avstandsregler gjelder fortsatt.
-Regjeringen åpner også for at flere studenter på fagskoler, høyskoler og universitet kan bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper. Dette med forsterkede smitteverntiltak.
-Det blir en endring i de nasjonale skjenkereglene: Det blir innført full skjenkestopp klokka 22.00. Det er fra før tillatt å selge alkohol til de som får servert mat.
-Regjeringen endrer også kravet om fastmonterte seter. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Kirkene åpner også for inntil 100 personer i begravelser. Tidligere har det vært tillatt 50. (Dette gjelder for øvrig ikke Honningsvåg kirke).
Nordkapp kommune