Grunnskole

Grunnskolene i Nordkapp kommune består av to skoler og ca 450 elever. Nordkapp kulturskole er organisert under grunnskolen. I tillegg har vi Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. 

De to grunnskolene er plassert henholdsvis i:
Honningsvåg
Gjesvær

Honningsvåg skole tilbyr SFO-plass til alle fra 1. - 4. trinn. Det kan også søkes særskilt for elever på 5.-7. trinn. 

Barnehager

Barnehagene i Nordkapp kommune er et pedagogisk tilbud til alle barn i alderen 0 - 6 år. I Nordkapp kommune har vi tre kommunale barnehager som har en felles visjon "Vi skal gjøre hverandre gode!". Barnehagene er lokalisert til Honningsvåg sentrum, Seppoladalen og Nordvågen. Nordkapp kommune har som målsetting at alle som søker skal få tilbud om barnehageplass. Kommunen har hatt full barnehagedekning i mange år.