Fra og med midnatt natt til fredag 16. april er det igjen anledning til å servere alkohol på serverings- og utesteder, men dette er fortsatt knyttet opp til bestilling av mat. Det er anledning til å servere alkohol frem til klokka 22:00. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. 

Se forskrift gjeldende fra i morgen her.

Nordkapp kommune