På grunn av vikarmangel må Skårungen barnehage stenge tidligere i dag, 26. mai. Barnehagen stenger kl. 15:30.