Foreldrebetaling i SFO

Før og etter skoletid + ferie pr måned kr 2 385

Før og etter skoletid søskenmoderasjon pr måned kr 1 193

Før og etter skoletid pr måned kr 2 107

Før og etter skoletid søskenmoderasjon pr måned kr 1 054
Etter skoletid pr måned kr 1 691

Før skoletid pr måned kr 1 123

Enkeltdager kr 215,- pr dag