Innsamling av forbruksavfall

a) Private abonnenter:
For leilighet/ hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall
betales et årlig gebyr inkl. påslag 220,- for ukentlig tømming på kr 4 162
Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/ hybel inntil 30m².

For bi-leilighet/hybel over 30 m² i hovedleilighet/hus betales et årlig gebyr på kr 4 162
- inkl. påslag 220,- for ukentlig tømming

b) Private abonnenter – Redusert sats :
 For boliger som sammenhengende står ubebodd min.6 mndr. i løpet av et år. kr 2 081
 - inkl. påslag 110,- for ukentlig tømming

c) Serviceavgift slam (inntil 5m3 volum/pr.år) kr 2 883

3.2. Levering av avfall på mottaksstasjon
Husstander og fritidsboliger som betaler renovasjonsgebyr får levere sitt avfall fritt på
mottaksstasjonen. For andre som leverer avfall til mottaksstasjon betales et gebyr direkte til renovatør
/ Finnmark Miljøtjeneste.