Til de som skal motta arbeidskraft fra utlandet fremover. Lenken under kan videredistribueres til de dere leier inn fra utlandet.
 
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/