Vi har tilstrebet at tjenestene er organisert slik at de er lett tilgjengelige for brukerne.
Vi har vi følgende ressurser:

  • Psykisk helsearbeider
  • Ruskonsulent
  • Miljøarbeidere

Rehabiliteringstjenesten er tilgjengelig mandag – fredag, fra kl. 0800 -1600. Hjelp utenom dette tidspunktet gis i samarbeid med øvrig kommunalt helsetjeneste.

For å motta tjenesten praktiserer lavterskel. D.v.s. at alle innbyggere kan komme med en henvendelse vedrørende sin psykiske helse. Det kommer også henvisninger fra andre samarbeidspartnere, leger, samt spesialist helsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Psykisk helsearbeider
Karin Brynlund
Tlf: 40 55 26 56
Epost: karin.brynlund@nordkapp.kommune.no

Ruskoordinator
Elin Adolfsen
Epost: elin.adolfsen@nordkapp.kommune.no