Plan 

Ny/rullering 

2020 

2021 

2022 

2023 

Handlingsplan budsjett 

Rullering 

X 

X 

X 

X 

Reformer 

Leve hele livet 

Ny plan 

 

Ferdig 

 

 

Kommuneplaner 

Samfunnsdel 

Ny plan 

Oppstart 

Ferdig 

 

 

Arealdel 

Ny plan 

 

Ferdig 

 

 

Delplan/temaplan 

Energi og klimaplan 

Ny plan 

 

Oppstart 

 

 

En bedre oppvekst i Nordkapp 

Ny plan 

 

Oppstart 

 

 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Rullering 

 

 

Oppstart 

 

Plan for folkehelse 

Rullering 

 

 

Oppstart 

 

Helse, rehabilitering og omsorgsplan 

Ny plan 

 

Oppstart 

 

 

Boligpolitisk handlingsplan 

Ny plan 

 

Oppstart 

 

 

Universell utforming 

Ny plan 

 

 

 

Oppstart 

Skiltplan 

Ny plan 

 

Ferdig 

 

 

Trafikksikkerhetsplan 

Rullering 

 

 

Ferdig 

 

Strategisk næringsplan 

Ny plan 

 

Oppstart 

Ferdig 

 

Kulturminneplan 

Ny plan 

 

 

Oppstart 

Ferdig 

Plan for frivillighet 

Ny plan 

 

 

Oppstart 

Ferdig 

Reguleringsplaner 

Honningsvåg sentrum 

Ny plan 

 

Ferdig 

 

 

Nordkapp-halvøya 

Ny plan 

 

Oppstart 

Ferdig 

 

 

Kommunal+planstrategi.pdf