Medlemmer administrasjonsutvalget 2015 - 2019

Navn Funksjon Representerer
Johnny Hans Ole Ingebrigtsen Leder SV
Torgrim Helgesen Nestleder SP
Elin Adolfsen Medlem SV
Tiril Margrethe Olsen Medlem SP
Kjell Valter Sivertsen Medlem AP
Under oppdatering Medlem Ansatterepresentant 1
Under oppdatering Medlem Ansatterepresentant 2
Under oppdatering Varamedlem Ansatterepresentat 1
Under oppdatering Varamedlem Ansatterepresentat 2
Osvald Johansen Varamedlem SP
Anathon Granaas Varamedlem SV
Marita Andreassen Varamedlem SP
Merethe Figenschou Mikalsen  Varamedlem SV
Hege Mikkelsen Trondal Varamedlem SP
Odd Rune Nielsen Varamedlem SV
Dan Kåre Nilsen  Varamedlem H
Gry Jørgensen  Varamedlem AP
Ruben Vian Alseth Varamedlem H