Lastned Regler for parkering her

 

Skilting i Nordkapp kommune

 

Langs kommunale veier er det kommunen som har ansvar for vedtak og skilting.

Langs fylkes- og riksveier er Statens vegvesen veimyndighet og har ansvar for vedtak og skilting.

Les om trafikkskilt på nettsiden til Statens vegvesen (link til side https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkskilt )

 

Skilt «Barn leker»

Skilt merket "Barn leker" kan settes opp av alle som vil sette opp skilt i boligområde. Skiltet kan settes opp der du vil - men ikke plasseres på trafikkregulerende skilt.

Arbeidsvarsling og midlertidig skilting

Ved spesielle arrangementer og ved arbeid på/ved gate og vei er det ofte behov for å sperre av og innføre midlertidig skilting, f. eks ved store arrangementer og 17. mai. Du kan også søke om midlertidig skilting ved for eksempel parkeringsbehov for flyttebil.

Midlertidig skilting iverksettes for å regulere trafikken over en viss periode.

Ved graving, rehabilitering av bygårder og vedlikehold av vei eller fortau kan det være aktuelt for utbygger å sperre av offentlig veigrunn. Det kreves ofte midlertidig skilting, blending/fjerning av parkometre eller flytting av buss- og drosjeholdeplasser for at nødvendig arbeid kan utføres.

Nordkapp kommune v/teknisk sektor har vedtaksmyndighet for grave- og arbeidstillatelser og midlertidig skilting i forbindelse med dette.

 

Arbeidsvarsling og midlertidige skiltvedtak (søknadskjema i Excel)

Last ned skjema for arbeidstillatelse som også benyttes for søknad om midlertidige skiltvedtak.

Arbeidsvarslingsskjema_.xls

Bestiller er ansvarlig for at vegtrafikkloven, håndbok 051 Arbeidsvarsling og politivedtekter følges.

Kopi av arbeidsvarsling, kart og varslingsplan skal være tilgjengelig på arbeidsstedet.

Skjemaet sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Parkeringskort

Søknad om parkeringskort sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no