Lokale regler og anbefalinger
Med bakgrunn i den gjeldende smittesituasjonen i Nordkapp kommune er de lokale forskriftene opphevet og vi følger de nasjonale vedtak gjeldende fra 20. juni 2021.


Nordkapp kommune anbefaler: 

 • Begrens dine nærkontakter
 • Hold deg hjemme hvis du har symptomer
 • Vask hendende ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig 
 • Det anbefales å bruke tørkepapir når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ
 • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming. 

 

Nasjonale regler og anbefalinger


Generelle råd til alle: 

 • Vask hender. Bruk håndsprit når vann ikke er tilgjengelig
 • Hold avstand til andre
 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Hold nede antall mennesker dere møter

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 20. juni 2021, trinn 3 av gjenåpningen:

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 20 gjester.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan likevel ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Serveringssteder

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. Innslippsstopp kl. 24:00 opprettholdes. Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Innlandsreiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk.
 • Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Utenlandsreiser


Skoler og barnehage

 • Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.


Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.


Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.
 • Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.
 • ​Se også kategorien Offentlige arrangementer og Innenlandsreise. Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes.

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Dersom det gjennomføres arrangementer på leiren: se kategoriene for arrangementer. For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Oppfordringen om å arrangere utendørs heller enn innendørs opprettholdes.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift. Se også kategorien Innenlandsreiser.

Offentlige arrangementer

 • Arrangere utendørs heller enn innendørs.
 • Innendørs inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.
 • For mer informasjon samt utendørsarrangementer se punktet under trinn 3 her: Plan for gradvis gjenåpning - regjeringen.no

Gjeldende regelverk finnes til enhver tid i Covid-19 forskriften 

 

Definisjoner

Fullvaksinert:

 • De som har fått to doser med vaksine, med virkning fra 1 uke etter siste dose. 
 • De som har gjennomgått covid-19 og fått én vaksinedose minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon. 
 • De som har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetide har testet postitivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjon, og er avisolert. 

Beskyttet:

 • Fullvaksinerte
 • De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen. 
 • De som har hatt covid-19 med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato med godkjent laboratoriemetode.