Lokale regler


Midlertidig forskrift om smitteverntiltak ble opphevet med virkning fra 24. november kl. 23:59 

Oppdatert 26. november kl. 09:54

 

 

Lokale anbefalinger og tiltak


Anbefalinger

  • Hold deg hjemme om du er syk og unngå kontakt med andre – og test deg. Dette anbefales å ta test selv om du er vaksinert. 
  • Hold avstand til andre der det er mulig, gjerne en meter.
  • Redusere antall nærkontakter. 
  • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, buss, butikker, møterom mv).

Ta vaksinen

Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen. Den virker godt mot alvorlig sykdom, og den har nokså god effekt mot smittespredning. 

Du kan bestille time til vaksine ved registrering gjennom dette skjemaet, eller ved å ringe oss på telefon 78 47 65 00, tast deretter 1.

Vi vaksinerer hver torsdag fra kl. 12-16 på Turnhallen i Honningsvåg. Gjerne kom innom og hør om vi har ledig vaksine dersom du ikke har fått enda. Hvis du har meldt deg opp vil du få tildelt time på SMS. 

Vi har som mål at alle som er aktuelle for 3. dose skal få denne før jul. 

Test deg

Dersom du er nærkontakt av en som har fått påvist covid-19 eller har symptomer, bør du holde deg hjemme og teste deg. Vi deler ut gratis hjemmetest hver ettermiddag. 

For å bestille test kan du sende SMS på telefon 453 95 762. Oppgi navn og hvorfor du ønsker test. Du vil få tilbakemelding med tidspunkt for når du kan hente testene. Hvis du selv har symptomer, anbefaler vi at du får noen til å hente testen for deg. 

Hvis du tester positivt på hjemmetest skal du varsle dine nærkontakter og lege. Du kan kontakte legestasjonen på telefon 78 47 66 60 kl. 09:30-11:00. Det anbefales å ta en PCR-test på teststasjonen for å bekrefte smitte. 

 

 

 

 

Andre råd og regler


 
Håndhygiene
Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
 
Hostehygiene
Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 
Råd ved luftveissymptomer
Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smakssanser, nedsatt almenntilstand):
 
Hold deg hjemme
Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.
 
Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.?
Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 
Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 
Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 
Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.
 
Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.
 
Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. 
 
Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:
Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.
 
Testing
Det anbefales test for:
 
  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
  • Delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
  • Øvrige uvaksinerte nærkontakter
 
Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.
 
Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.
 
Isolering ved smitte
Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.
 
Personer som er isolerte, kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.
 
Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.
 
Smittesporing
Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, skal du varsle øvrige nærkontakter.
 
Nærkontakter
Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.
 
Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.