Arbeidsgruppe - "Nordkapp en folkehelsekommune"
Mads Stian Hansen Oppvekst- og kultursjef      Koordinator
Anne Trine Elde Helse- og omsorgssjef  Koordinator
Anne Sivertsen NAV leder  
Erik Langfeldt Kommuneoverlege  
Britt Marit Sigurdsdatter Rektor Honningsvåg skole  
Greta Andersen Nordkapp og omegn turlag  
Audhild Andreassen Helsesøster  
Ann Karin Pilskog Olsen Tannpleier  
Annette Eidesen Avd. leder Rehabiliteringstjenesten  
Siv Jane Andersen Nordkapp Barnehage  
Janne Sannes Prosjektleder "En time om dagen"  
Tove Hunnålvatn Frivillig  
NN Idrettsrådet i Nordkapp  
NN Bygdelaget i Gjesvær  
Tore Fosse Daglig leder Vekst Nordkapp  
NN Flyktningstjenesten