Kommunevåpenet, som symboliserer havets horisontlinje og Nordkappfjellet, er naturligvis et sentralt element i ordførekjeden. I tillegg består kjeden av torsker, som symbol på fiskerienes betydning for kommunen, bokstaven N for Nordkapp og kommunens tidligere emblem, som var en naturtro tegning av Nordkappfjellet.

I sitt takkebrev til Nordkapp Sparebanks styre og forstanderskap, datert 31. januar 1974, skriver ordfører Halfdan Berge:

"Jeg kan forsikre at kommunen setter stor pris på den mottatte gave og jeg er forvisset om at ordførerkjedet ved de anledninger hvor det vil falle naturlig å bruke det, vil bidra til en verdig representasjon fra kommunens side."

Regler om bruk:

  1. Ordføreren bestemmer selv når kjeden skal benyttes.

Det anbefales imidlertid at han benytter kjeden når han enten som vert eller på annen måte representerer kommunen.

  1. Ved kommunestyremøter hvor valg av ordfører foretas bæres ordførerkjeden.