31. mars 2022

Det er vurdert i dag etter vurderingsmøte at Nordkapp kommune opprettholder evakueringen av beboerne. Tidligste mulighet for å flytte tilbake vil være lørdag slik som værprognosene er nå.

Skred AS er tilstede for å utføre flere observasjoner og vi fortsetter å overvåke situasjonen i dag og i morgen. Dette medfører også at Mellomveien holdes stengt inntil videre. De evakuerte vil få oppfølging av politiet i løpet av dagen.

29. mars 2022

Det er for tiden stor snøskredfare på øya grunnet store snømengder og mye vind. Det er derfor satt i gang en evakuering av enkelte hus. De berørte beboerne er kontaktet og vil få nærmere beskjed fra politiet om evakueringen.

Det er vurdert stor snøskredfare over Øvre St.Hans vei og Nordkappgata. Det har blitt vurdert å stenge disse veiene, men anses ikke som nødvendig på nåværende tidspunkt. Vi vil dog stenge område i Mellomveien 2 og 6 fra klokken 20 i kveld og over natten inntil ny vurdering i morgen. Likevel ber vi befolkningen om å utvise forsiktighet og ikke oppholde seg på veiene i området mer enn nødvendig.

Evakueringen vil tidligst avsluttes på torsdag. Vi får da opp fagpersonell fra Skred AS som skal vurdere skredfaren i området og vurdere om det er mulighet for å flytte tilbake igjen.

Nordkapp kommune, politiet, Skred AS og NVE vil avholde møter frem til situasjonen er avklart.