Ansatte på økonomiavdelingen

Konsulent lønn

Synnøve Thomassen

Telefon: 78 47 65 19

E-post: synnove.thomassen@nordkapp.kommune.no
 

Konsulent økonomi

Britt Marit Sjøtun Eriksen

Telefon: 78 47 65 22

E-post: BrittMarit.SjotunEriksen@nordkapp.kommune.no
 

1.konsulent økonomi

Karin Meltveit Helgesen

Telefon: 78 47 65 20

E-post: Karin.Meltveit@nordkapp.kommune.no
 

Økonomisk rådgiver, fakturering og innfordring

Mariann Pedersen Bårdsnes

Telefon: 78 47 65 17

E-post: mariann.bardsnes@nordkapp.kommune.no
 

Skatteoppkrever

Sissel Løkke

Telefon: 78 47 65 21

E-post: sissel.lokke@nordkapp.kommune.no
 

Økonomisjef

Børge Grønlund

Telefon: 78 47 65 18

E-post: borge.gronlund@nordkapp.kommune.no