Oggasjakka er en musikkfestival med hovedfokus på unge nordnorske artister

med høyt musikalsk nivå. Festivalen har en personlig, sosial og mellommenneskelig profil. Festivalen skal skape stolthet over vår identitet, skape unike kulturopplevelser og befeste Nordkapp som kulturkommune. Vi vil være åpen og gjestfri, og artistene skal inkluderes og involveres sammen med publikum. Naturen, havet og horisonten skal være med på å gi hele festivalen ekstra dimensjoner og skape særegne og autentiske opplevelser.

Festivalen arrangeres første helg i august.