Nordkapp kommune opplever en økning i antall positive selvtester registrert de siste dagene. Antallet registreringer siste sju dager er nærmest doblet sammenlignet med uken før. Vi ber personer som får beskjed om at de kan være nærkontakt, og personer som utvikler symptomer om å være flinke å teste seg og følge nasjonale råd for smittevern.

Gratis selvtest

Vi har gratis selvtester tilgjengelig for de som bor eller oppholder seg i kommunen og er nærkontakt eller har symptomer. Du bestiller selvtest ved å ringe koronatelefonen på 78 47 65 00. Det må avtales på forhånd på telefon hvor mange og når testene skal hentes.

Jeg har testet positiv, hva gjør jeg?

Dersom du tester positivt bør du registrere dette i kommunens smittesporingssystem, samt følge anbefalingene til myndighetene om å holde deg hjemme:

Dersom du har symptomer bør du være hjemme til det har gått minimum 4 døgn fra tidspunktene symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Dersom du ikke har symptomer, bør du være hjemme til det har gått 4 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19-testen.

Begge gjelder uavhengig om du er vaksinert eller ikke.

Anbefalingene om å holde seg hjemme gjelder ikke barn i grunnskolealder og yngre, samt skoleelever. Da anbefales det kun å være hjemme dersom man er syke.

Registrering av positiv selvtest

Her registrerer du positiv selvtest. Når du åpner lenken vil du få en personlig lenke som ikke kan sendes videre. Vi har også festet lenke til portalen øverst på hjemmesiden vår for lettere tilgang.

Råd til risikogrupper

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre. Det å holde seg unna store ansamlinger og bruke munnbind når man ikke kan holde avstand til andre, kan være aktuelle tiltak i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt. Man kan for eksempel ha noen faste personer som man omgås og dermed redusere risikoen for å bli smittet.