Til Befolkningen:  

 Det er søndag 03. Januar innført nye nasjonale smitteverntiltak i Norge og Nordkapp kommune ønsker å informere om dette.

 Det er slik at det vil ta noe tid med vaksineringen så vi må fremdeles passe på og de smitteverntiltakene som nå iverksettes er nødvendige for å begrense smitten i samfunnet. Dette gjelder også oss som i dag ikke har noe smitte. De nye tiltakene er beskrevet i lenken under. 

Innfører flere nasjonale smitteverntiltak - regjeringen.no 

For oss betyr dette noen endringer på privaten og noen ute i samfunnet. Dette gjelder i 14 dager i første omgang. 

Dette påvirker de tjenestene kommunen gir slik: 

​-Vi vil skjerpe besøksrutinen på helseinstitusjonene til og med 17.Januar. (pårørende vil få beskjed om hva som gjelder ved henvendelse til avdeling)

-Idrettshallene blir stengt (Svømmehallen også).  

-Publikum må på nytt avtale besøk på rådhuset for det som ikke kan løses over telefon.

-All utleie av kinoen til større arrangement må godkjennes av krisestab.