Karin Brynlund er ansatt i 1 års vikariat som virksomhetsleder for Rehabiliteringstjenesten - koordinerende enhet. Hun starter i stillingen 1. mai.