Nordkapp kommune er tildelt kr 2 350 000.- i ekstraordinære midler fra fylkeskommunen i forbindelse med Covid-19-krisepakke.

Disse midlene er lyst ut i sin helhet med søknadsfrist 17.08.2020.

Søknad leveres via www.regionalforvaltning.no

Retningslinjer for bruk av næringsfondet finnes her PDF document ODT document

 

Følgende føring gjelder fra fylkeskommunen:

"Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. (...) Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av Covid-19-virusutbrudet. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges".

For ytterligere info kontakt Simon Pind Jessen

Mail: simon.jessen@nordkapp.kommune.no

Telefon: 78476507