Nordkapp Fotballfestival

Nordkapp Fotballfestival er en frivillig organisasjon som har som hovedmål å arrangere fotballfestival i Nordkapp kommune hver sommer. De er også med og samarbeider om andre arrangementer rundt om i Finnmark. De har et ønske om å bringe folk flest nærmere fotballen og vise fram miljøet rundt. De jobber under mottoet: "Vi lever ut lidenskapen!". For mer informasjon besøk deres facebookside på https://www.facebook.com/groups/190273278019873/