Medlemmer Nordkapp formannskap  2019 - 2023

Navn Funksjon Representerer
Jan Olsen Leder SV
Tor Harald Mikkola Nestleder SP
Trudy Engen Medlem SV
Heidi Anita Lindkvist Holmgren Medlem SP
Hugo Salamonsen Medlem SP
Kari Lene Olsen Medlem AP
Sirin Figenschou Høyen  Medlem H
Ottar Erling Hansen Varamedlem SV
Charon Elisabeth Tauselv Varamedlem SP
Rakel Hagen Olsen Varamedlem SV
Fred Magne Johansen Varamedlem SP
Yngve Kristiansen Varamedlem SV
Torgrim Helgesen Varamedlem SP
Elin Adolfsen  Varamedlem SV
Kjell Valter Sivertsen Varamedlem AP
Stine Mari Strifeldt Varamedlem AP
Lars Helge Jensen Varamedlem H
Ruben Vian Alseth Varamedlem H