Nordkapp Filmfestival

Nordkapp Filmfestival er en liten og intim publikumsfestival med beliggenhet i Honningsvåg. Nordkapp Filmfestival er en viktig møtested for den nord norske filmbransje. Festivalen startet opp i 2004 og har et publikums besøk som har stabilisert seg på ca 5800. For mer informasjon, besøk https://www.nordkappfilmfestival.no/.