Nordkapp bo-og servicesenter inneholder også 12 omsorgsleiligheter som er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelse.

Kontaktinformasjon

Aktivitetsleder
Åse Merete Elde
Tlf: 78 47 67 56 
Epost: ase.merete.elde@nordkapp.kommune.no