Formålet med ungdomsfiskeordningen er å øke kunnskapen om fiskeriene og rekruttere flere ungdommer til yrket. Nordkapp kommune tilbyr ungdomsfiske i håp om at flere ungdommer får muligheten til å prøve seg i fiskeribransjen.

Ungdomsfisket kan være en fin sommerjobb, men det er viktig å merke seg at det ikke er en langvarig arbeidsperiode for hver enkelt ungdom. Målet er å gi så mange som mulig sjansen til å prøve seg på noen turer til sjøs.

Antall plasser er begrenset, så hvis du ikke får plass i den kommunale ordningen i år, vil du kunne bli prioritert neste år når du søker. Vi vet foreløpig ikke hvor mange ungdommer som kan delta i år, da vi har færre veiledere enn i fjor. Antallet avhenger også av hvor mange som melder seg på krabbefisket.

Det er også mulig å delta i ungdomsfisket i privat regi. I så fall må man inngå avtale med en privat fisker og melde seg på ungdomsfiskeordningen på Fiskerdir.no. Her kan du også lese informasjon om ordningen. 

Hvis du ønsker å søke plass i ungdomsfiskeordningen i kommunal regi, kan du søke her.

Vi minner om at alle som ønsker å delta i krabbefisket  melde seg på krabbefiske i tillegg til den "ordinære" søknaden til Fiskeridirektoratet. Dette betyr at du totalt må sende inn tre søknader: én til kommunen og to til Fiskeridirektoratet.

Du kan finne mer informasjon om ungdomsfiskeordningen i informasjonsbrevet fra kommunen.

Hvis du har spørsmål, kan du sende en e-post til prosjektleder Christina Gamst Vitikka eller ringe på hverdager.