Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kulturskolen - opptak

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Nordkapp kulturskole gir for tiden tilbud om opplæring i sang, musikk, visuelle kunstfag og drama.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 6 - 18 år. Vi gir også opplæring til voksne dersom vi har ledig kapasitet.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Kulturskolepriser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nordkapp kulturskole
Telefon:78476590
Epost:nordkapp@kulturskolen.no
Postadresse:Postboks 64 9751 HONNINGSVÅG
Besøksadresse:Kirkegata 1 9750 HONNINGSVÅG
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-12 10:07