På grunn av smitteutbrudd har Formannskapet i Nordkapp kommune fattet vedtak om lokal forskrift om smitteverntiltak for å hindre videre spredning av Covid-19. 

Forskrift er gjeldende fra i dag, 27. mai 2021 og varer til og med 3. juni 2021. 

Her finner du protokoll med vedtak fra møte:

Protokoll fra ekstraordinært formannskapsmøte 27. mai 2021