Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn og kvinner mellom 25 – 55+ år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Kommunen er nå klare for å rekruttere nye deltagere og stiller med praksis- og læreplasser.

Nytt kull skal starte opp i mars 2023. Kvinner i målgruppen kan også søke. Har du, eller har du rett på en ytelse fra NAV, er mann/kvinne nok til å vise omsorg og til å ta en utfordring?

På digitalt informasjonsmøte vil du bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet kan du melde deg på til intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 13 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann eller kvinne? Grip muligheten! Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips om menn i helse!

Digitalt informasjonsmøte

Dato: 17. januar 2022 
Tid: 12:00-13:00

For påmelding til informasjonsmøte kan du sende mail til grethe@mennihelse.no for å melde deg på, eller ta kontakt med din lokale Nav veileder.

Påmeldingsfrist 16. januar kl. 15:30

Vil du lese mer?

Vil du lese mer?

Menn i helse hjemmeside 

Se teaser for kull 2023

 

Eller hør Mats sin historie