Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Det er endel private arrangører som ikke tilbyr denne ordningen.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke på nettsiden til Nordkapp kommune eller ta kontakt med oss så vil du få hjelp.

Når du sender inn søknaden kan det være lurt å legge ved et passbilde av deg selv.

Skjema

Ledsagerbevis - søknad

Vedlegg

Passfoto

Søknaden sendes til

Helse og omsorgstjenesten

Boks 403

9750 Honningsvåg

Saksbehandling

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Rehabiliteringstjenesten
Telefon:78476707
Epost:annette.eidesen@nordkapp.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-12 18:15