Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

  Det er endel private arrangører som ikke tilbyr denne ordningen.

  Kriterier/vilkår

  Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

  Pris for tjenesten

  Ledsagerbevis er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

  Ledsagerbevis - brosjyre
  Hjelpetilbud i kommunen
  Ledsagerbevis - søknad

  Partnere

  Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan søke på nettsiden til Nordkapp kommune eller ta kontakt med oss så vil du få hjelp.

  Når du sender inn søknaden kan det være lurt å legge ved et passbilde av deg selv.

  Skjema

  Ledsagerbevis - søknad

  Vedlegg

  Passfoto

  Søknaden sendes til

  Helse og omsorgstjenesten

  Boks 403

  9750 Honningsvåg

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Rehabiliteringstjenesten
  Telefon:78476707
  Epost:annette.eidesen@nordkapp.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 18:15