En oversikt over lokalene finner du her: (mer info om lokalene kommer)

       

Adresse

Bedrift

Kontaktperosn

Tlf

Rådhusgata 1

Maritimus Eiendom AS

Arnt Edmund Ofstad

97759313

Storgata 4B

G Hagen Hammerfest

Per Arne Andreassen

78427900

Storgata 16A

Nordkapp Byggservice

Reidar Martinsen

90191674

Storgata 17

Storgata 17 Honningsvåg AS

Olaf Bull

909036160

Storgata 1B

Jensen Eiendom AS

Victor Jensen

78472867

Storgata 7C

Storgata 7C ANS

John Arne Johansen

93957852