www.nordkapp.kommune.no

Nordkapp kommune byvåpen

Kulturprisutdelingen 2014

Aktører som ønsker å ha kulturpris utdelingen til sitt arrangement under Nordkappfestivalen 2014 bes søke innen 5. mai  
Søknad sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no