Kulturprisen tildeles i erkjennelighet til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til fremme av den lokale kultur.  Prisen er en pengepremie på kr 20 000,- og en vase gitt av Sparebank 1 Nord-Norge, Repvåg Kraftlag og Scandic. 

Ungdoms kulturstipend tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon som innen det utvidede kulturbegrepet over tid har virket til å fremme, inspirere og hjelpe fram kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Prisen er en pengepremie på kr 10 000,- gitt av Sparebank 1 Nord-Norge, Repvåg Kraftlag og Scandic. 
 

Statutter for kulturprisen i Nordkapp kommune

Statutter for Ungdommens kulturstipend i Nordkapp kommune

 

Liste over tidligere kulturprismottakere

Forslag på kandidater med begrunnelse kan sendes Nordkapp kommune på epost
Frist for innsendelse av forslag er 19. mai 2019