Ikke økt trusselbilde

Regjeringen har ikke meldt om uendret trusselbilde for Norge, og befolkningen kan leve som normalt. Norske myndigheter følger situasjonen nøye til enhver tid og formidler informasjon flere ganger i døgnet til kommunen via Statsforvalterens beredskapsstab. Forsvaret minner om at Norge ikke er i krig og vi er kun på stadiet at vi overvåker situasjonen.

Beredskap

Mange har spurt om status på tilfluktsrommene i Nordkapp. Kommunen har god kapasitet på tilfluktsrom og har egne beredskapsplaner for å ha disse klare innen 72 timer ved behov. Kommunen har tilstrekkelig kriselager med jodtabletter dersom det skulle bli aktuelt å ta disse. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina.

Dersom det blir aktuelt, har kommunen egne beredskapsplaner for utdeling av jod-tabletter. Befolkningen vil få beskjed fra kommunen om hvor de skal hente ut tabletter dersom trusselbildet endres.

Jod-tabletter skal kun benyttes dersom nasjonale beredskapsmyndigheter varsler kommunene om dette.

Les brosjyre fra DSB om hva du kan gjøre for egenberedskap.

Barnehagene og skolene

På skolene og i barnehagene sørger de ansatte for å snakke med elevene/barna om krigen i Ukraina. Alle skolene får tilbud om hjelp og veiledning til hvordan de kan snakke med elevene/barna om hva som skjer. Skoler og barnehager får utdelt jodtabletter som en del av vår atomberedskap.

Ta vare på hverandre og ha omsorg for enkeltmennesker

Vi har blant våre innbyggere mennesker som har tilknytning til land på begge sider av konflikten. Det er viktig å huske på at enkeltmennesker, uansett nasjonalitet, ikke er ansvarlige for disse krigs­handlingene. Ta vare på hverandre og vær rause. Krigen i Ukraina kan påvirke mange mennesker på ulike måter og kanskje reaktivere krigstraumer hos noen. Mange er slitne, nedstemte, og har psykiske problemer og lidelser etter to år med korona. Det som skjer nå kan forsterke uro og stress.

Helsehjelp

Hvis du trenger noen andre enn venner og familie å snakke med, så finnes det flere hjelpetilbud du kan bruke. Kommunen tilbyr psykososial oppfølging til ukrainske og russiske statsborgere som oppholder seg i kommunen, og som opplever situasjonen som ekstra krevende og har behov for å snakke med fagpersoner om dette. Andre som har behov for å snakke med noen er også velkommen til å ta kontakt.

Det er ønskelig at man ringer på forhånd for å avtale time på tlf. 941 68 896. Tjenesten er gratis.

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og beredskap har informasjon om situasjonen i Ukraina og informasjon om jodtabletter på mange språk på sine nettsider.