Generell informasjon om koronavaksine


 • Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 
 • Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. 
 • Koronavaksine er, og vaksinasjon er gratis. 

Prioriteringsrekkefølge ved vaksinering:


 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Om vaksineringen i Nordkapp kommune


Tidspunkt for vaksinering er hovedsakelig hver torsdag og foregår på Turnhallen i Honningsvåg. De som er aktuelle for innkalling vil bli kontaktet av kommunen når tid for vaksinering er klar. 

Dersom tidspunktet passer
Møte opp til vaksinestedet på gitt tidspunkt. Det er ikke behov for å møte opp tidlig. 

Dersom oppsatt tidspunkt ikke passer
Kontakt sentralbordet på telefon 78 47 65 00, tast deretter 4 og 6.

Har du ikke fått vaksine enda? 
Du kan melde deg på time til koronavaksine her: skjema for bestilling av time

Ønsker du å stå på reserveliste for vaksine? 
Etter en dag med vaksinering hender det at noen har avbestilt på kort varsel eller ikke har møtt til oppsatt time. Da sitter vi igjen med vaksinedoser som må brukes opp samme dag. 

For å unngå å kaste vaksinedoser, inviterer vi personer i Nordkapp til å stille seg på en reserveliste. 

Når vi ser at det blir vaksiner igjen, ringer vi opp de som står på reservelisten og ber disse om å komme for vaksinering innen kort tid. 

Hvordan registrerer man seg på lista? 
For å stå på denne lista fyller du ut dette skjemaet

Hvilke krav stilles det til å stå på denne lista? 

 • Du må bo i Nordkapp kommune
 • Du må kunne stille opp på maksimalt 30 minutters varsel. 

Bor du i Nordkapp, men er folkeregistrert et annet sted? 

Nordkapp kommune har ansvaret for å vaksinere alle som bor i kommunen, også de som ikke er folkeregistrert her. Gjelder det deg, ta kontakt med sentralbordet på 78 47 65 00, tast deretter 4 og 6. 

Hvor langt er vi kommet i vaksineringen? 

På denne siden kan du se hvor langt vi er kommet med vaksinering av de ulike gruppene. 

Oversikt over antall vaksinedoser til Nordkapp kommune

Uke 26: 138 doser
Uke 27: 108 doser
Uke 28: 84 doser
Uke 29: 156 doser
Uke 30: 268 doser
Uke 31: 268 doser
Uke 32: 292 doser

Vi presiserer at disse tallene kun er et anslag fra Folkehelseinstituttet. Endringer kan forekomme.