Generell informasjon om koronavaksine

 • Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 
 • Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. 
 • Koronavaksine er, og vaksinasjon er gratis. 

Praktisk informasjon om vaksinering i Nordkapp

Vaksineringen er flyttet fra Turnhallen til helsestasjonen. Personer som ønsker å ta vaksine bes kontakte kommunen for å avtale tid. 

Bestille time

Ta kontakt med kommunen på hovednummeret, 78 47 65 00, for å avtale vaksinering. 

Grunnvaksinasjon

5-11 år: 2 doser
12-15 år: 2 doser
16-17 år: 2 doser
Over 18 år med alvorlig nedsatt immunforsvar: 3 doser
 

Oppfriskningsdose 

Oppfriskningsdose er en ekstra dose utover grunnvaksinasjonen. 

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Det må ha gått minst 20 uker siden dose 2 ble tatt. Det var tidligere krav om 6 måneder for enkelte grupper, men fra og med 15.12 er intervallet endret til 20 uker. 

Tidspunkt for når du tok dose 2 finnes enkelt i koronasertifikatet på helsenorge.no 

Oppfriskningsdose til personer over 18 år med alvorlig underliggende medisinske helsetilstander inkluderer: 

 • De organtransplanterte
 • De med immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Spesialisthelsetjenesten har også utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine. Medikamentlisten finner du her.

Øvrig informasjon

Lurer du på noe du ikke finner svar på? Gjerne kontakt oss på koronatelefonen eller på e-post: korona@nordkapp.kommune.no

Helsenorge.no

Fhi.no