Generell informasjon om koronavaksine


 • Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 
 • Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. 
 • Koronavaksine er, og vaksinasjon er gratis. 

Prioriteringsrekkefølge ved vaksinering:


 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år
 12. Alder 16-17 år
 13. Alder 12-15 år

Om vaksineringen i Nordkapp kommune


Tidspunkt for vaksinering er hovedsakelig hver torsdag kl 12.00-15.00 og foregår på Turnhallen i Honningsvåg. De som er aktuelle for innkalling vil bli kontaktet av kommunen når tid for vaksinering er klar. 

Dersom tidspunktet passer
Møte opp til vaksinestedet på gitt tidspunkt. Det er ikke behov for å møte opp tidlig. 

Dersom oppsatt tidspunkt ikke passer
Kontakt sentralbordet på telefon 78 47 65 00, tast deretter 4 og 6.

Har du ikke fått vaksine enda? 
Du kan melde deg på time til koronavaksine her: skjema for bestilling av vaksine

Bor du i Nordkapp, men er folkeregistrert et annet sted? 

Nordkapp kommune har ansvaret for å vaksinere alle som bor i kommunen, også de som ikke er folkeregistrert her. Gjelder det deg, ta kontakt med sentralbordet på 78 47 65 00, tast deretter 4 og 6.