Fra uke 34

Vi begynner å sende ut tilbud allerede uke 34. Vi regner med å være ferdige med første dose innen midten av september. Tilbud om andre dose vil komme cirka åtte uker etter første dose. Kortere intervall er ikke anbefalt siden unge har så sterk immunrespons.

Innkalling på SMS

Timeinnkalling til vaksineringen vil skje via SMS fra kommunens telefonnummer. Benytt skjema (link i SMS) for å gi tilbakemelding på oppsatt time.

Eksempel på SMS:

pCdYZMmTUrvvVebBZ 4bURi 6MHThgcbnAfJM 5sk 3OZ 9bxyyBk 6283333valr 3lTSz 5D 6 PFNr 6PhmwJaNed 5Lb 2GTfs 1fmcVgSt 92NZ 4wEDXNBmdJrfkmDyT 67l 9NBucVKY 267g 2Y 9kkxLFjx 6aPP 57QrGnqoi 7y 5HvHjGJ 5mW 2sseVXaFB 4oPXxAPkkp SV 3JJfcjyvjmaDE 3Nt 2m 9Ki vHPLRIdVqe 1fzLdaFL 4YH 5zwNTmqV 4tBgMZpBBs 8FpBu X 24UChQKFAnOFAgWc 5gpZS 6aFAoUCLaVAAaeWUrC 8XyhQKDBXKFDAaa 6QtWRaKFAo 0FIKFHBqKQXL  4UChQJzhQIFnOYKWUumhQKFAi 2lwP 8DhVnhKd 6PqnIAAAAASUVORK 5CYII=

 

Samtykke og egenerklæring

De som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år på vaksinasjonsdagen, må ha med samtykke fra foresatte når de kommer til vaksinasjonslokalet.

Skjema kan du finne her:

Samtykkeskjema

 

Ikke fra Nordkapp?

16- og 17-åringer som har adresse i en annen kommune, men oppholder seg i Nordkapp og ønsker vaksine her, kan melde seg opp til koronavaksine via dette skjemaet: Påmelding til koronavaksinen i Nordkapp kommune.