Kommuneplanens samfunnsdel kan lastes ned her: Samfunnsplan.pdf