Informasjon ang tiltak pga Covid-19

 

Krisestab har hatt møte i dag og følgende gjelder for Nordkapp kommune inntil videre:

 

1. Svømmehall åpnes for bruk av skole og svømmeklubb, iht. gjeldende reglement fra FHI.

2. Kommunen viderefører «Ingen utleie av kommunale lokaler til sammenkomster og arrangement» inntil videre på lokaler som blant annet ungdomsklubb / Turn / Idrettshall / Svømmehall / Nordkapp kino.

Dette gjelder ikke bursdagsfeiring for barn og unge, hvor følgende gjelder ved leie av ungdomsklubben:

  • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)

 

3. Rådhuset åpner opp igjen, som det var før jul.

 

Krisestaben