Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal planstrategi 2019-23, Nordkapp kommune - forslag til vedtak

I hht til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til vedtak i kommunestyret gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Eventuelle innspill sendes postmottak@nordkapp.kommune.no og merkes «planstrategi 2019-23». 

Planstrategi utkast
 
Frist for innspill settes til 31.07.2020.