Klage over utskrevet eiendomsskatt skal rettes skriftlig til kommunen innen 6 uker etter offentliggjøring. 

Det er viktig å være oppmerksom på at klage over utskrevet eiendomsskatt kan gjøres hvert år, så lenge det ikke har vært klaget på samme forhold tidligere. Dette betyr at klager på forhold som er fremsatt i forbindelse med utskrivning av eiendomsskatt tidligere, ikke kan påklages på nytt i forbindelse med utskrivning av eiendomsskatt for neste periode, jf. Eiendomsskatteloven § 19. 

Klage må merkes tydelig med avtalenummer, gårds- og bruksnummer og eventuelt freste- og seksjonsnummer.