Kontortid fra 08.00 - 15.00 mandager og torsdager

Time til 1.gangskontroll med journalskriving gjøres mellom  svangerskapsuke 8-10.
Alle kontrollene i forbindelse med svangerskap er gratis

I tillegg til svangerskapskontroller tilbyr jordmor:
- celleprøvetaking
- spiralinnsetting
- prevensjonsveieledning

Jordmor kan skrive ut resept på alle typer prevensjonsmidler

Direkte telefon til jordmor: 784 76673