Plan- og næringsavdelingen i Nordkapp kommune har satt i gang forprosjektet "Jenter som kommer og jenter som går- Hvordan snu den demografiske trenden i Nordkapp kommune?som vi har fått 300 000 kr i midler til fra fylkeskommunen. Her ønsker vi å få innsikt i fraflyttingsproblemet som vi og andre distriktskommuner har, med særskilt fokus på kvinner som er i slutten av 20 årene til starten av 40 årene. Hensikten er å kartlegge årsakene for at folk forlater kommunen, og årsakene for at folk blir værende i kommunen. Dette blir grunnlaget for eventuelt videre prosjekter for å få innsikt i demografiproblemene i kommunen, og forhåpentligvis gi grunnlag til tiltak for å snu den negative befolkningsutviklingen.

Om ca to uker blir vi å publisere en digital-spørreundersøkelse om Nordkapp rundt personers grunner for fraflytting og tilflytting. Her ønsker vi å få tilbakemeldinger fra menn og kvinner født eller tilflyttet Nordkapp kommune, født mellom 1980-1995.

Om du ønsker å få tilsendt spørreundersøkelsen på epost, send beskjed på mail til: Jeanette.Kaspersen@nordkapp.kommune.no
Du kan også lese mer om prosjektet her: 
Fraflytting, Befolkningsnedgang | Har fått tilskudd for å snu trenden (finnmarksposten.no

https://www.radionordkapp.no/nyheter/18435/tilskudd-til-prosjektet-jenter-som-kommer-og-jenter-som-gar/