Tiltak Innhold Aktører Dato
    
Fokus på universell utforming Kartlegging av offentlige bygg, fysiske miljø i sentrum, tilgjengelighet serviceenheter Nordkapp kommune, alle sektorer, Nordkapp hørsellag, rehabiliteringstjenesten, folkehelseprosjektet Våren 2009

 

Sikre tilgjengelighet til kinoen for alle innbyggerne   Nordkapp kino, Nordkapp kommune, Folkehelseprosjektet Innen våren 2009