Tiltak Innhold Aktører Dato
    
Sommermusikanter i institusjon Samspillgruppe med elever fra kulturskolen spiller 1 gang pr uke på Vågenstua og gruppe 3. Nordkapp kulturskole
Bogruppeledere Vågenstua og gruppe 3
6 uker i juli og august
    
Syng med oss Honningsvåg blandakor arrangerer eldrekafé på Nordkapp bo- og servicesenter. Blandakoret
Folkehelseprosjektet
Høsten 2009
    
Aktivitet- og kultur; et samhandlingsprosjekt mellom generasjoner Samorganisere/lokalisere dagtilbud for ulike målgrupper på Nordkapp bo- og servicesenter. Fokus er kultur, fysisk aktivitet og matkultur.

Rehabiliteringstjenesten
Grunnskolen
Barnehager
Pensjonistforeningen

Planlegges vinter 2009.
Iverksettes fra april 2009.
    
Kultur i fokus på alle arenaer Store som små arrangementer i Nordkapp kommunes regi SKAL åpnes med et kulturelt innslag. Kommunen er ansvarlig for ulike arrangementer Hele året