Delmål 1: Å øke kunnskapen om mat og hvordan spise sunt
Tiltak Innhold Aktører Dato
 
Felles lunsj i barnehagene Med forbehold om økonomisk godkjenning Oppveks- og kultur
Styrerne i barnehagene
Politisk vedtak
Høsten 2009
 
Fiskesprell i barnehagene Delta i fylkeskommunens satsing Fylkeskommunen
Minst en barnehage
Folkehelseprosjektet
Våren 2009

 

 

Delmål 2: Å spre matglede og bedre den orale helsa
Tiltak Innhold Aktører Dato
 
Utrede muligheten for salg av fiskebrød og fiskekaker i skolekantina Utprøving av et samarbeidsprosjekt mellom pensjonistforeningen Pensjonistforeningen 2008 - 2009
 
Felles lunsj på ungdomsskolen Innføre felleslunsj på klassenivå på ungdomsskolen - prøveprosjekt Lærere Honningsvåg skole
Administrasjonen
Oppvekst- og kultur
Prøveprosjekt våren 2009
 
Tannvern Økt fokus på vann som tørstedrikk. Vurdere innkjøp av vannflasker til elever i grunnskolen. Folkehelseprosjektet
Tannhelsetjenesten v/ Ann Karin P. Olsen
Høsten 2009
 
Gøy med mat på SFO Sunn og fargerik lunsj SFO Honningsvåg Desember 08 / Januar 09
 
Felles frokost med elever, lærere og familie Alle samles fra 07:30 - 10:00 til felles frokost. Dette er en del av markeringen for Verdensdagen for psykisk helse. Honningsvåg skole
Rehabiliteringstjenesten
Folkehelseprosjektet
Oktober 2009