Tiltak Innhold Aktører Dato
 
Solmarsj Solmarsj fra Rådhuset til "Løkta" på Nordvågveien og tilbake til idrettshallen. HT&IF
Folkehelseprosjektet
4. søndagen i januar
 
FYSAK-løype i Skarsvåg Merking av tursti til Risfjorden. Skarsvåg stedsutvalg
Folkehelseprosjektet
Honningsvåg produkter
Sissel Johansen
Oppstart sommer 2009
 
Hjertemarsjen Turmarsj for hele befolkningen i Gjesvær. Gjesvær stedsutvalg
Idrettslaget
Folkehelseprosjektet
Høsten 2009
 
Fysisk og psykisk helse hånd i hånd Fysisk aktivitet i barnehagene og skolene med fokus på sammenheng mellom fysisk og psykisk helse.
Markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.
Skoler
Barnehager
Miljøsmeden
Rehabiliteringstjenesten
Folkehelseprosjektet
Oktober 2009
 
Aktivitetsdag i idrettshallen.
Folkehelseprosjektet markerer seg og deler ut frukt.
Åpen dag i i drettshallen for alle 4 ganger pr år.
Tilrettelegge for at alle barn skal kunne delta.
HT&IF
Folkehelseprosjektet
Hele året
 
Vinter-aktivitetsdag Ulike vinteraktiviteter for barn og voksne i Skipsfjorden. Lions Club Nordkapp
Barnas turlag
Folkehelseprosjektet
Mars/April
 
Kompetanseheving for trenere med fokus på folkehelse Trenere som leder barn/unge i organisert idrett skal få særskilt opplæring/informasjon i folkehelsearbeid. Prosjektgruppa
HT&IF: Håndballgruppa og turngruppa
Nordkapp svømmeklubb
September
 
Pilateskurs Avholde pilateskurs for innbyggere i kommunen. Folkehelseprosjektet i samarbeid med lag/forening Våren 2009
 
Tirsdagstrim i idrettshallen Trimtilbud hver tirsdag kl 10:30. Variert og enkel trim som passer for alle. Lavterskeltilbud. Frivillig: Gro Valle Sannes Fortløpende
 
Trening for "Godt voksne menn" Styrke-og kondisjonstrening i hall og utendørs. Trimgruppa 2000 v/ Arne Fredrik Nilsen
Folkehelseprosjektet Hele året
 
 
Dansefoten i Nordkapp Seniordans for alle 1 gang pr uke på Turn. Instruktører:
Brith Tove Vassbotn og
Sidsel Iris Olsen
Onsadger fra 18:30 - 20:00
 
Isfiskedag for småtrinnet i hele kommunen Lage et arrangement hvor alle elever på småtrinnet i hele kommunen deltar. Aktiviteter som isfiske, "konkurranser" og grilling. Folkehelse - prosjektgruppa
Grunnskolene
Nordkapp jeger- og fisk
Planlegging i februar. Gjennomføring i mars.
 
FOLKEHELSE i Nordkappfestivalen Folkehelsestand ved åpningen som synliggjør mangfoldet i arbeidet.
Utdeling av årets FYSAK.
Folkehelseprosjektet
Arrangører av festivaluka
Planlegging i mai. Gjennomføring i festivaluka.
 
"Fra fjæra til fjell i Nordkapp" 10 turløyper på Magerøya. Klippekort og kart kjøpes.
Videreutvikling av dette tiltaket bør gjøres slik at vi kan bidra til å stimulere spesielt barn/unge.
Nordkapp og omegn turlag
HT&IF
Folkehelseprosjektet
1. juni - 30. september
 
Gøy for alle i alpinbakken Tilrettelegging for diverse aktiviteter i alpinbakken.
Innkjøp av railbokser.
Alpinbakkens venner
Folkehelseprosjektet
Vinter 2009
 
Fokus på fysisk aktivitet og kosthold i skolehverdagen Fysisk aktivitet, kosthold og ernæring på 6. årstrinn Honningsvåg skole
Lærer Linda Hansen
Folkehelseprosjektet
Del av videreutdanning i folkehelse.
Oppstart planlegging våren 2009
 
Romjulsmarsjen fra rådhusplassen til flyplassen. Rebusløp for alle med egen trekning av premier. Alle barn/unge opp til 18 år får en liten folkehelsepremie. Folkehelseprosjektet
John Dyrstad
2. juledag