Listene legges ut etter hvert som de blir levert inn til kommunen. Fristen for innlevering er 31. mars kl. 12:00 og er absolutt. Listene som leveres inn før fristen kan endres helt frem til fristen utløp.