Det rettes en stor takk til de ansatte i helsevesenet som fredag kveld raskt og effektiv iverksatte smittesporing, testing og oppfølging.

 

Helgens konfirmasjoner ble gjennomført med justeringer foretatt av sogneprest Onar Hauglie.

 

Avslutningsvis må vi minne om at befolkningen må følge de smitteverntiltak som er iverksatt på de ulike arrangementene. Det er også viktig at folk fortsetter å holde avstand, hoste i albuen, vaske hendene og eller er forsiktige.