Nordkapp kommune har startet opp med såkalt skredbanevarsling. Dette gir kommunen og Politiet et bedre beslutningsgrunnlag når vurder en mulig evakuering på grunn av stor skredfare. Varslingen er utarbeidet i samarbeid med NVE, Arctic Safety Senter, UNIS og Skred AS.

Kort fortalt fungerer varslingssystemet slik at kommunen, Politiet og NVE mottar et daglig varsel på enten grønt eller gult nivå. Ved gult nivå møtes de ulike aktørene og gjør grundigere vurderinger, ytterlige datainnhenting og observasjoner. Det gjøres deretter en vurdering av om det skal iverksettes tiltak. Dette kan være alt fra forsterket observasjon til evakuering av beboere.

Nordkapp kommune informerer befolkningen når evakuering vurderes som et sannsynlig utfall. Det er Politiet som fatter beslutning om evakuering og om avlysning av evakuering med hjemmel i politiloven. Beskjed/telefon til berørte beboere om evakuering kommer direkte fra Politiet.

Terskelen for å sende et gult varsel er satt lavt. Det er som oftest ikke noe dramatikk i at kommunen mottar et gult varsel. Såkalt skredbanevarsling tar for seg lokale forhold og varslet vil ofte avvike fra det regionale varslet på varsom.no. Dette betyr likevel ikke at de motsier hverandre.

Fakta om skredbanevarslingen:

 • Skred AS utarbeider et daglig varsel som gjelder for 72 timer. Dette er utarbeidet på bakgrunn av modellberegninger som bygger på ulike data:
  • Snøsensorer som kontinuerlig måler snødybden hvert 10. minutt
  • En værstasjon plassert på Storfjellet
  • Visuelle observasjoner av fjellsidene over Holmbukt og Honningsvåg via web-kamera og fra kommunens / vegvesenets personell
  • Lokale og regionale værvarsler med prognoser for vindstyrke, vindretning og nedbør
  • Snøobservasjoner registrert på varsom.no (reg.obs)

Skredovervåkning.jpg